3D vizualizácia (3D návrh) nábytku je činnosť, ktorá sa vykonáva pred začatím výroby konkrétneho nábytku. Jeho hlavným cieľom je, pokiaľ možno, čo najnázornejšou formou priblížiť, ako bude navrhnutý nábytok vyzerať a pôsobiť v interiéri a to všetko ešte skôr, než sa začne nábytok vyrábať. Efektívne skracuje čas potrebný k návrhu a realizácií zákazky.

Ďalšie návrhy: